Zásady ochrany osobných údajov

Podmienky a požiadavky

Pred tým, než začnete používať túto službu alebo k nej pristupovať, si pozorne prečítajte túto zmluvu. Prístupom k tejto službe alebo jej používaním vyjadrujete súhlas s tým, že budete viazaní nižšie uvedenými podmienkami a požiadavkami. Spoločnosť Cpl môže túto zmluvu kedykoľvek zmeniť a takéto zmeny budú účinné okamžite po uverejnení upravenej zmluvy. Podmienky a požiadavky pre inzerentov tvoria súčasť našich všeobecných podmienok používania tejto webovej lokality. Spoločnosť Cpl tiež stanovila komplexné zásady ochrany osobných údajov pre používateľov.

Aby sme vám ako uchádzačovi mohli poskytovať služby, zhromažďujeme od vás osobné údaje. Tieto údaje môžu zahŕňať mená, adresy, telefónne čísla, e-mailové adresy, informácie o vzdelaní, históriu zamestnaní, životopisy a ďalšie informácie potrebné na to, aby sme vám mohli poskytovať služby vyhľadávania pracovných miest.

Spoločnosť Cpl zhromažďuje vaše osobné údaje a používa ich na poskytovanie služieb súvisiacich s hľadaním práce, o ktoré ste požiadali. Vaše informácie sa budú používať výhradne na účely spárovania vášho profilu s prípadnými pracovnými príležitosťami a budú oznámené len potenciálnym zamestnávateľom na základe vášho výslovného súhlasu. Aby sme vám mohli poskytovať efektívne služby, tieto informácie sa môžu zdieľať s konzultantmi pracujúcimi v rámci spoločnosti Cpl Group. Vaše informácie môžeme tiež oznámiť zmluvne viazaným spoločnostiam, ktoré konajú v našom mene ako „spracovávatelia údajov“. Informácie poskytujeme len tým tretím stranám, ktoré nám pomáhajú poskytovať služby vyhľadávania pracovných miest pre vás. Tieto tretie strany nesmú používať tieto informácie na žiadne iné účely okrem pomáhania nám pri poskytovaní týchto služieb. Žiadne kontaktné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom nášho systému, nebudú predané, prenajaté ani prepožičané žiadnej tretej strane na účely predaja ani marketingu adresovaného vám. Tretím stranám budeme poskytovať iba osobné údaje, ktoré potrebujú na poskytovanie príslušnej služby.

Zaväzujeme sa zaručovať ochranu vašich údajov. Aby sme zabránili neoprávnenému prístupu alebo zverejneniu, zaviedli sme vhodné fyzické, elektronické a riadiace postupy chrániace a zabezpečujúce informácie, ktoré zhromažďujeme online. Na ochranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením používame rôzne bezpečnostné technológie a postupy. Aj keď spoločnosť Cpl sa náležite stará o zaručenie súkromia a integrity vami poskytovaných informácií, uvedomujeme si, že nie je možné zaručiť na 100 % bezpečnosť žiadneho prenosu údajov cez internet. Existuje možnosť, že tieto informácie môžu byť nezákonne sledované treťou stranou počas prenosu cez internet alebo po uložení v systémoch spoločnosti Cpl. Ak sa tak stane, spoločnosť Cpl neprijíma žiadnu zodpovednosť.

Spoločnosť Cpl poskytuje prepojenia a ukazovatele na internetové lokality spravované tretími stranami. Za služby a produkty tretích strán inzerované na tejto webovej lokalite zodpovedá príslušná tretia strana a ich zaradenie na túto webovú lokalitu neznamená, že ich spoločnosť Cpl odporúča. Spoločnosť Cpl nenesie zodpovednosť za žiadne škody ani straty akokoľvek súvisiace s akýmikoľvek informáciami alebo poskytovanými službami tretích strán či vyplývajúce z nich.

Spoločnosť Cpl poskytuje prepojenia a ukazovatele na internetové lokality spravované tretími stranami. Za služby a produkty tretích strán inzerované na tejto webovej lokalite zodpovedá príslušná tretia strana a ich zaradenie na túto webovú lokalitu neznamená, že ich spoločnosť Cpl odporúča. Spoločnosť Cpl nenesie zodpovednosť za žiadne škody ani straty akokoľvek súvisiace s akýmikoľvek informáciami alebo poskytovanými službami tretích strán či vyplývajúce z nich.

Na monitorovanie modelov návštevnosti a používania webových lokalít používame softvér na sledovanie webových lokalít, ktorý nám pomáha vyvíjať dizajn a rozloženie webových lokalít. Tento softvér nám neumožňuje zaznamenávať žiadne osobné údaje.

Po prihlásení do svojho konta Cpl online môžete kedykoľvek prezerať, aktualizovať alebo meniť údaje svojho konta Cpl alebo dokument so životopisom. Máte právo písomne požiadať o kópiu údajov, ktoré o vás máme, a o opravu prípadných nepresností vašich údajov. Ak máte záujem o kópiu informácií, ktoré o vás máme, alebo ak sa domnievate, že sú tieto informácie nesprávne alebo neúplné, napíšte nám na nižšie uvedenú adresu. Bezodkladne opravíme všetky informácie, o ktorých zistíme, že sú nesprávne. CPL Ltd, 83 Merrion Square Dublin 2, Írsko

Naše zásady ochrany osobných údajov sa môžu občas zmeniť a všetky takéto zmeny budú uverejnené na tejto stránke. Tieto zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 1. októbra 2009.