Základom úspechu podnikania sú ľudia. Či už ide o kľúčového zamestnanca, ktorý drží pohromade celý tím alebo objavuje nové príležitosti, či o tímv oblasti predaja, ktorý konzistentne poráža konkurenciu, základom úspechu každej firmy sú ľudia. Spoločnosť Cpl je globálny poskytovateľ ľudských zdrojov pre začínajúce firmy, nadnárodné spoločnosti aj malé a stredné podniky vo všetkých odvetviach, od farmaceutického až po účtovníctva fondov. Prostredníctvom služieb, ktoré sa prispôsobujú potrebám každej z týchto jedinečných organizácií, poskytujeme ľudí, ktorí im zaručia obchodný úspech.

Ako môže spoločnosť Cpl pomôcť vašej firme?

1300000

uchádzačov v databáze

35000

žiadostí za mesiac

16

odborných odvetví

28

rokov v tomto odvetví

Naše služby

Výber na trvalý pracovný pomer

Naše náborové služby sú navrhnuté tak, aby vám poskytovali tých správnych ľudí podľa vašich potrieb a pomáhali dosahovať rast vašej firmy. Naše tímy špecialistov vám pomôžu, či už potrebujete najať vedúceho obchodného tímu, špičkového špecialistu alebo dočasného pracovníka podpory pre existujúci tím.

Dočasné pridelenie zamestnancov - záruka flexibility pracovnej sily

Spoločnosť Cpl je jedným z najväčších poskytovateľov dočasných zamestnancov v Európe. Pre našich klientov pracuje každý deň približne 10 000 dočasných zamestnancov. Naše flexibilné náborové riešenia vám poskytujú flexibilitu, ktorú potrebujete – či už potrebujete pracovníkov na zmluvu alebo dočasných zamestnancov, s možnosťou zvyšovania alebo znižovania ich počtov podľa vašich potrieb.

Profesionálne konzultácie v oblasti ľudských zdrojov - dosiahnite svoj potenciál

Ak chcete pracovať s tými najlepšími ľuďmi, nestačí sa zamerať iba na nábor. Rovnako dôležitý je aj spôsob, akým svojim ľudom pomáhate rozvíjať sa, ako ich inšpirujete a ako ich robíte spokojnými. Ponúkame komplexnú ponuku konzultačných služieb, ktoré vám pomôžu pri získavaní zdrojov a udržiavaní si tých najtalentovanejších pracovníkov.

Outsourcing – urobíme prácu za vás

Outsourcingové riešenia sú ideálne v prípade, ak potrebujete najať špecializovaných pracovníkov v krátkom termíne, alebo v časti sveta, kde máte iba obmedzený prístup k potrebným pracovníkom. Spoločnosť Cpl vám pomôže získať tie najlepšie talenty v správnom počte a na správnom mieste, kdekoľvek ich potrebujete.

Prečo Cpl

Odborné znalosti trhu

Každé z našich náborových oddelení sa venuje jedinému odvetviu a každý konzultant sa zameriava iba na špecifické pracovné pozície. Vďaka tomu získate odborný prehľad o náborovom trhu, aktuálnom dopyte a dostupných kvalifikáciách a zručnostiach bez ohľadu na to, akú pracovnú pozíciu potrebujete zaplniť.

Databáza uchádzačov

Vďaka kombinácii nášho zamerania na konkrétne odvetvia so širokým dosahom sme každý deň v kontakte s novými uchádzačmi v jednotlivých odvetviach. Naša rastúca databáza uchádzačov momentálne obsahuje 1,3 milióna kvalifikovaných uchádzačov – aj pre vás už pravdepodobne máme k dispozícii ideálneho uchádzača.

Inovatívny a efektívny nábor

Odvetvie náboru sa neustále vyvíja, a preto sme odhodlaní vyvíjať pre našich klientov nové náborové nástroje. Vytvorili sme centrá získavania zdrojov v oblasti talentov, ktorých výhradným cieľom je tvorba nových techník náboru. Spoločnosť Cpl každý deň hľadá nové spôsoby, ktoré vám pomôžu dosahovať rast vašej firmy.

Cpl - the best people for the job

Pozrieť video