Účtovník na polovičný úväzok

<< Späť

Popis pracovnej ponuky

Náplň práce:

 • Support pre Samostatného účtovníka
 • Komplexné spracovanie účtovnej agendy pre spoločnosť
 • Účtovanie došlých faktúr, bankových výpisov, pokladne a cenín, skladu, rezerv, opravných položiek a cestovných príkazov
 • Zúčtovanie mzdových a súvisiacich nákladov
 • Vypracovanie cestovných príkazov
 • Príprava platobných príkazov na úhradu

Požiadavky:

 • Vysokoškolské vzdelanie v ekonomickom odbore alebo relevantná prax 0,5-1 rok skúsenosť s komplexným účtovníctvom
 • Anglický jazyk na mierne pokročilej úrovni
 • Znalosť programu SAP

Nie ste vhodným kandidátom na túto pozíciu? Odporučte nám svojho známeho, ktorého umiestnime k nášmu klientovi a získajte 180/300 EUR nákupnú poukážku! Pre viac informácií ma kontaktujte na elena.rajczyova@cpljobs.sk

Súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov:

Touto reakciou na pracovnú ponuku udeľujem spoločnosti CPL Jobs, s.r.o., so sídlom Vysoká 14, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 881 895, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 31323/B (ďalej len “CPL“) súhlas so spracúvaním všetkých mojich osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnutých CPL, na účely realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo akúkoľvek inú relevantnú pracovnú pozíciu v budúcnosti. Rovnako súhlasím so spracúvaním údajov spojených s mojou fyzickou identitou, v prípade, že je súčasťou poskytnutých údajov aj moja fotografia. Zároveň vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje, sú správne, pravdivé a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretej strane, najmä ostatným organizačným zložkám skupiny CPL a klientom CPL, v medziach sledovaného účelu, tj. realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu. Tento súhlas udeľujem až do jeho písomného odvolania na základe mojej vlastnoručne podpísanej žiadosti doručenej do CPL.

Reagovať cez LinkedIn
 • Plat:N/A
 • Lokalita:Bratislava
 • Typ:Skrátený úväzok
 • Kategória:Financie & účtovníctvo
 • Referenčné číslo:JO-1907-434935a_2

Nástroje pre pracovné ponuky

Posielať podobné pozície e-mailom >>