Privátny bankár

<< Späť

Popis pracovnej ponuky

Zodpovednosti:

 • Poskytovanie investičného poradenstva a investičné sprostredkovanie pre bonitných privátnych klientov
 • Príprava stretnutí so súčasnými a potencionálnymi klientmi, prezentácia produktov spoločnosti
 • Prieskum trhu s cieľom identifikácie potenciálnych klientov
 • Identifikácia potrieb klientov a vytvorenie riešení na mieru
 • Úzka spolupráca s ostatnými tímami na rozvoji spoločnosti
 • Účasť na spoločenských udalostiach s cieľom prezentácie spoločnosti a získania nových klientov

Požiadavky:

 • Predchádzajúce skúsenosti na pozícii privátneho bankára aspoň 5 rokov 
 • Profesionálne vystupovanie, orientáciu na akvizície
 • Odborné znalosti z oblasti financií, záujem o makroekonómiu
 • Znalosť podnikateľského prostredia v regióne a privátnej klientely je veľkou výhodou
 • Znalosť anglického jazyka je veľkou výhodou
 • VŠ vzdelanie

 

Benefity:

 • Flexibilný pracovný čas
 • Dni pracovného voľna naviac
 • Motivujúci bonusový systém
 • Zvýhodnené služby a produkty v rámci spoločnosti
 • Firemné akcie pre zamestnancov
 • Možnosť home office

 

Súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov

Touto reakciou na pracovnú ponuku udeľujem spoločnosti CPL Jobs, s.r.o., so sídlom Vysoká 14, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 881 895, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 31323/B (ďalej len “CPL“) súhlas so spracúvaním všetkých mojich osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnutých CPL, na účely realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo akúkoľvek inú relevantnú pracovnú pozíciu v budúcnosti. Rovnako súhlasím so spracúvaním údajov spojených s mojou fyzickou identitou, v prípade, že je súčasťou poskytnutých údajov aj moja fotografia. Zároveň vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje, sú správne, pravdivé a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretej strane, najmä ostatným organizačným zložkám skupiny CPL a klientom CPL, v medziach sledovaného účelu, tj. realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu. Tento súhlas udeľujem až do jeho písomného odvolania na základe mojej vlastnoručne podpísanej žiadosti doručenej do CPL.

Reagovať cez LinkedIn
 • Plat:od 1500 € podľa skúseností
 • Lokalita:Slovakia
 • Typ:Plný úväzok
 • Kategória:Bankovníctvo & finančné služby
 • Referenčné číslo:JO-2011-457419

Nástroje pre pracovné ponuky

Posielať podobné pozície e-mailom >>