Napĺňanie vašich ambícií

Hlavným cieľom spoločnosti Cpl ako globálneho poskytovateľa ľudských zdrojov je rozvíjať obchodný rast prostredníctvom ľudských zdrojov. Sme presvedčení, že pre každého existuje nejaká ideálna práca. Nech už sú vaše kariérne ciele akékoľvek, pomôžeme vám ich splniť.

Spoločnosť CPL Group pôsobí v 10 európskych krajinách a pomáha firmám nájsť a prilákať tie najlepšie talenty v každom odvetví. Spoločnosť Cpl Jobs začala pôsobiť na Slovensku v roku 2004. Medzi naše hlavné oblasti odborných znalostí lokálneho náboru pracovníkov patria:

financie a účtovníctvo, IT a telekomunikácie, predaj a marketing, výroba a inžiniering a obchodné služby.

Cpl v číslach

16

odborných odvetví

21

značiek

11

krajín

28

rokov v tomto odvetví

Cpl je globálny poskytovateľ ľudských zdrojov

Celá skupina sa skladá z 21 značiek s množstvom skúseností s náborom pracovníkov vo všetkých obchodných odvetviach. Pracujeme s podnikmi všetkých veľkostí, od začínajúcich firiem až po nadnárodné spoločnosti, a pomáhame im hľadať uchádzačov, ktorí najlepšie vyhovujú ich potrebám. Realizujeme to prostredníctvom našej ponuky náborových služieb:

Nábor na trvalý pracovný pomer

Vyhľadávanie ponúk na všetkých úrovniach

Dočasné pridelenie zamestnancov

Poskytnutie flexibility, ktorú potrebujete

Konzultácie

Rozvíjanie obchodného úspechu prostredníctvom ľudských zdrojov

Outsourcing

Ľudia pre každú obchodnú potrebu

O spoločnosti Cpl Group

Divízie spoločnosti

Každé naše oddelenie sa venuje jedinečnému odvetviu alebo jedinečnej službe, vďaka čomu môžeme poskytovať služby šité na mieru pre každú potrebu v oblasti náboru pracovníkov.

Odvetvia

Zabezpečujeme pracovné miesta pre ľudí v rámci mnohých sektorov a odvetví vrátane financií a účtovníctva, IT a telekomunikácií, výroby a inžinieringu a obchodných služieb.

Naši klienti

Spolupracujeme s podnikmi všetkých veľkostí a pomáhame im hľadať pracovníkov, ktorí im pomôžu rozvíjať ich obchodné úspechy.

Základné hodnoty

Týmito piatimi hodnotami sa riadi každá naša interakcia s klientami, uchádzačmi a tiež medzi nimi navzájom.

Ocenenia a akreditácie

Spoločnosť Cpl je uznávaným lídrom v oblastiach náboru odborníkov, všeobecného náboru pracovníkov, spravovaných služieb a subdodávateľských služieb, čo dokazujú mnohé ocenenia, ktoré sme získali.

Pre investorov

Spoločnosť Cpl je kótovaná na Írskej aj londýnskej burze. Ďalšie informácií nájdete v našej sekcii pre investorov.

Cpl - the best people for the job

Pozrieť video