Dostupnosť

Usilujeme sa o to, aby webová lokalita cpl.ie bola čo najdostupnejšia, niektoré prvky však vyžadujú na svoje fungovanie moderné programovacie jazyky (JavaScript), čo môže ovplyvniť vaše používanie. Ak sa vyskytnú problémy, kontaktujte nás na adrese info@cpl.ie.

Štruktúra

Táto webová lokalita bola vytvorená pomocou moderných techník HTML/CSS. Prezentačná vrstva bola vytvorená pomocou jazyka CSS (kaskádové štýly). Grafické prvky slúžia iba na účely vizuálneho zobrazovania. Všetky grafické prvky na tlačidlách a podobne sú vytvorené pomocou jazyka CSS.

Kódovacie značky

Hlavné bloky používajú roly jazyka HTML5. Primárna navigácia napríklad používa atribút role=“navigation“. To pomáha asistenčným technológiám zvýrazniť správny obsah pre používateľa.

Overovanie

Polia formulárov využívajú prvky WAI-ARIA. Atribút aria-required=“true“ napríklad zaručí, že dané pole bude v moderných prehliadačoch označené ako požadované a že ho nahlas prečítajú čítačky obrazovky.

Zmena veľkosti textu

Veľkosť textu na webovej lokalite www.cpl.ie je relatívna. Ak zmenšíte alebo zväčšíte zobrazenie stránky alebo písmo, obsah webovej lokality sa automaticky prispôsobí.