6 príkladov benefitov pre vyššiu pracovnú flexibilitu z CPL Business Breakfast

Moderné technológie výrazne pretvárajú pracovné prostredie súčasnosti. Sme svedkami digitálnej transformácie, ktorá mení prístup zamestnávateľov, ale aj očakávaní zamestnancov.

 

Spoločnosti na túto zmenu reagujú okrem iného aj tak, že zavádzajú benefity, ktoré prispievajú k väčšej flexibilite práce. Štatistické dáta a príklady z praxe ukazujú, že vhodne navrhnuté benefity môžu prispieť nielen k spokojnosti a retencii zamestnancov, ale aj k vyššej produktivite a inováciám.

 

Téma meniacej sa firemnej kultúry bola aktuálna aj na CPL Business Breakfast v apríli. Martin Hasinec, HR manažér  spoločnosti Microsoft Česko a Slovensko, sa s hosťami podelil o svoje skúsenosti a best practices. Možnosť ponúknuť flexibilné pracovné prostredie podľa dát Microsoftu prospieva nielen produktivite a inováciám, ale aj spokojnosti zamestnancov. Tejto téme sa vo svojej prezentácii venovala aj Veronika Kinclová z advokátskej kancelárie Clifford Chance, ktorá čoraz častejšie radí klientom, ako správne nastaviť benefity pre svojich zamestnancov pomocou efektívneho nastavenia procesov pri práci z domu (home office), flexibilného pracovného času, ale aj konceptu “neobmedzenej” dovolenky. Zamestnávatelia teda aktívne hľadajú spôsoby, ako prostredníctvom benefitov prispieť k väčšiemu work-life balance.

 

Čo teda dnes môžu firmy ponúknuť zamestnancom z hľadiska zvýšenia flexibility ich práce?

 

6 benefitov na zvýšenie flexibility

  • Personal days, teda krátkodobé platené voľno na vybavenie si osobných záležitostí,  nahradili tzv. sick days. Nejde teda o dovolenku, ale o čas určený na vyriešenie aktuálnych osobných záležitostí, ako napríklad návšteva úradov alebo lekára.
  • Zdieľané kancelárie a coworkingové centrá sú svojím spôsobom tiež benefitom. Ponúkajú kvalitné zázemie a prispievajú k networkingu. Podporujú trend flexibility, keď ľudia nemusia pracovať práve zo svojej vlastnej kancelárie. Podľa odhadu Deskmagu využíva coworking viac ako 1,5 milióna ľudí na celom svete.
  • Sabbatical alebo niekoľkomesačné neplatené voľno predstavuje účinnú prevenciu syndrómu vyhorenia. V Českej republike túto možnosť však zatiaľ ponúka iba približne 6 % zamestnávateľov. V zahraničí sabbatical ponúkajú ako benefit predovšetkým spoločnosti zamestnancom pracujúcim na kreatívnych pozíciách alebo zamestnancom na pozíciách, kde hrozí vyššie riziko syndrómu vyhorenia.
  • Home office sa naproti tomu pomaly stáva štandardom aj u nás. Možnosť pracovať z domu ponúka svojim zamestnancom čím ďalej tým viac firiem.
  • Flexibilné pracovné úväzky už nie sú iba doménou zamestnancov, ktorí sa vracajú späť do pracovného procesu po rodičovskej dovolenke alebo študentov a seniorov, ktorí si hľadajú možnosť privyrobenia. Pružné alebo skrátené úväzky čím ďalej tým viac využívajú špecialisti, ktorí zároveň pracujú pre viac firiem.
  • Štvordenný pracovný týždeň rúca zažitý mýtus, že väčší počet hodín v kancelárii znamená vyššiu produktivitu. Štúdie a skúsenosti dokazujú, že produktivita zamestnancov rastie spolu so spokojnosťou.

 

Spomenuté benefity samozrejme nie je možné brať ako akýsi univerzálny návod k zvýšeniu produktivity a spokojnosti zamestnancov. Poskytujú však zaujímavú inšpiráciu aj pre iné spoločnosti.

 

„Sú typy spoločností, kde flexibilita práce pre niektoré pozície, bohužiaľ, nie je realizovateľná už z podstaty pracovného prostredia,” popisuje Andrea Kryštofková z CPL Jobs. Ako príklad je možné uviesť výrobný segment a automotive. “Avšak, aj tieto spoločnosti môžu v rámci benefitov a firemnej kultúry nájsť spôsob, ako vyjsť v ústrety zamestnancom a udržať ich work-life balance.”

Súvisiace príspevky

Vyhľadávanie pracovných ponúk

Registrovať sa