Polityka prywatności

Przed rozpoczęciem korzystania z naszych usług przeczytaj uważnie tę umowę

Wprowadzenie

Niniejsza Polityka prywatności określa reguły przetwarzania przez spółkę Cpl Resources plc lub jej podmioty zależne (dalej: „Cpl Group”) wszystkich danych osobowych, które są zbierane od lub podawane przez użytkowników (poprzez wiele rozmaitych kanałów, takich jak nasza witryna internetowa, witryny podmiotów stowarzyszonych, usługi pośrednictwa pracy, bezpośrednia komunikacja pocztą elektroniczną i wydarzenia).

Przeczytaj dokładnie tę Politykę prywatności, aby dowiedzieć się o praktykach Cpl w zakresie przechowywania i przetwarzania danych osobowych.

Jeśli nie zgadzasz się na zasady niniejszej Polityki prywatności, nie podawaj nam żadnych danych osobowych lub skontaktuj się z nami i poproś o usunięcie swoich danych z naszych systemów (zobacz dane kontaktowe poniżej)

Cpl Group jest zarejestrowana jako administrator danych w Irlandii i podlega zapisom Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przyjętego przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w kwietniu 2016 r. ((UE) 2016/679), regulującego przetwarzanie i swobodny przepływ danych osobowych. Naczelnym organem nadzorującym przetwarzanie danych osobowych w Cpl Group jest Data Protection Commissioner (Inspektor Danych Osobowych) w Irlandii.  Cpl Group zobowiązuje się do uczciwego i zgodnego z prawem przetwarzania wszystkich danych osobowych użytkowników oraz zapewnienia należytej ochrony tych informacji. Ponadto zobowiązujemy się do wykorzystywania otrzymanych danych wyłącznie do celów wyszczególnionych w niniejszej Polityce prywatności.

Cpl Group gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkowników w celu świadczenia usług w zakresie rekrutacji oraz usług żądanych przez użytkowników. Gromadzimy dane osobowe. Zasadniczo do danych osobowych należą: imię i nazwisko, dane kontaktowe i inne informacje zawarte w Twoim CV.  Cpl Group potwierdzi uzyskanie Twojej zgody na przechowywanie i przetwarzanie Twoich danych zanim zaczniemy je wykorzystywać.

Dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy, mogą się różnić w zależności od tego, czy jesteś kandydatem Cpl, pracownikiem Cpl, kandydatem dostawcy zewnętrznego lub osobą ds. kontaktów po stronie klienta. Każdy z tych przypadków jest opisany poniżej.

 1. Kandydat Cpl

Dane osobowe będą przechowywane, przetwarzane, wykorzystywane i ujawniane przez Cpl Group do następujących celów:

 • Ocena Twoich danych pod względem ich dopasowania do oferowanych przez nas stanowisk. W związku z charakterem usług rekrutacyjnych Twoje dane będą przechowywane w naszej bazie za Twoją zgodą.

 • Wysyłanie Twoich danych do klienta w celu dalszego przetwarzania Twojej aplikacji lub oceny Twoich kompetencji względem naszych ofert – za Twoją zgodą. W przypadku wysyłania danych do klienta otrzymasz automatyczne e-mailowe powiadomienie o przekazaniu danych wraz z informacją o kliencie oraz celu przesłania danych. Dzięki temu wiesz, gdzie jeszcze mogą być przechowywane i przetwarzane Twoje dane.

 • Umożliwienie Ci przesłania CV i złożenia aplikacji online na wybrane stanowisko.

 • Komunikowanie się Tobą w sprawie odpowiednich ofert pracy, doradzanie w sprawie rozwoju kariery zawodowej, świadczenie usług pomocy technicznej, zwracanie się z prośbami o opinie na temat procesu rekrutacyjnego i jakości obsługi w naszym serwisie.

 • W celu realizowania w dobrej wierze wymogów prawnych dotyczących ujawnienia Twoich danych osobom trzecim, np. w związku z wykryciem przestępstwa, na potrzeby poboru podatków i ceł, w celu zachowania zgodności z regulacjami prawnymi i w odpowiedzi na nakaz sądowy.

 • Osobom trzecim w celu realizacji usług zamawianych przez nas lub naszych klientów. Dane przekazywane w takich sytuacjach mogą obejmować referencje, kwalifikacje, informacje o karalności lub wyniki testów kompetencyjnych i badań psychometrycznych. O zamiarze przekazania takich danych informujemy z wyprzedzeniem i masz prawo niewyrażenia zgody.

 1. Pracownik Cpl

W przypadku pracowników etatowych i kontrahentów Cpl oprócz danych osobowych kandydata potrzebujemy także dodatkowych danych osobowych, aby zapewnić usługi związane z zatrudnieniem, zachować zgodność z przepisami i wypłacać wynagrodzenia. Dodatkowe dane mogą obejmować: numer rachunku bankowego, numer dokumentu tożsamości, status i numer podatnika oraz szczegóły wizy. Dane te będą przechowywane tylko przez okres konieczny do wykonywania obowiązków związanych z zatrudnieniem i zostaną usunięte natychmiast po ustaniu stosunku pracy, o ile przechowywanie tych informacji nie będzie konieczne na mocy innych przepisów prawa.

 1. Kontrahent Cpl

W przypadku kontrahentów Cpl oprócz danych kandydata potrzebujemy także dodatkowych danych osobowych, aby zapewnić usługi związane z zatrudnieniem, zachować zgodność z przepisami i wypłacać wynagrodzenia. Dodatkowe dane mogą obejmować: numer rachunku bankowego, numer dokumentu tożsamości, status i numer podatnika oraz szczegóły wizy. Dane te będą przechowywane tylko przez okres konieczny do wykonywania obowiązków związanych z zatrudnieniem i zostaną usunięte natychmiast po ustaniu stosunku pracy, o ile przechowywanie tych informacji nie będzie konieczne na mocy innych przepisów prawa.

 1. andydat dostawcy zewnętrznego

W świetle niektórych umów z klientami jesteśmy Głównym dostawcą usług rekrutacyjnych.

Zapisy tych umów wymagają od nas przetworzenia w imieniu klienta CV kandydata i informacji o pracowniku otrzymanych od innych firm rekrutacyjnych. W takim przypadku zakres przetwarzanych informacji zależy od wniosku klienta, a dane nie są wykorzystywane do celów opisanych w punkcie (i) dotyczącym wyszukiwania ofert pracy dla Kandydatów Cpl. Jeśli taki kandydat zewnętrzny nie zostanie zatwierdzony, dane tej osoby usuniemy z systemów. Podobnie dzieje się w przypadku zaakceptowania kandydatury – dane osobowe wybranej osoby również są usuwane z naszych systemów

 1. Osoba ds. kontaktów po stronie klienta

Aby świadczyć usługi rekrutacyjne klientowi, musimy przechowywać i przetwarzać dane kontaktowe wybranej osoby po jego stronie. Do informacji tych mogą należeć: imię i nazwisko, telefon i e-mail służbowy, nazwa stanowiska i historia kontaktów z daną osobą. Po dodaniu osoby ds. kontaktów po stronie klienta do naszej bazy danych kontaktów otrzyma ona automatyczne powiadomienie o wpisaniu do bazy. Osoba ds. kontaktów po stronie klienta może w dowolnym momencie zażądać usunięcia swoich danych z naszego systemu i wycofać zgodę na otrzymywanie komunikacji drogą elektroniczną.

 1. Kontakt marketingowy

Możemy dodać Cię do naszej listy kontaktów marketingowych lub połączyć z innym typem kontaktu na tej liście. Jeśli udostępnisz nam swój adres e-mail lub inne dane kontaktowe i wyrazisz zgodę na otrzymywania treści reklamowych, będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do kontaktowania się z Tobą w celu przekazania użytecznych informacji, porad oraz materiałów pomocy technicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatora lub powiadomień sieciowych/komórkowych. Będziemy kontaktować się z Tobą tylko przy użyciu zaakceptowanych przez Ciebie metod i wysyłać Ci wyłącznie materiały, które zamawiasz lub na których otrzymywanie wyrażasz zgodę. Dane kontaktów marketingowych są przechowywane przez okres, przez jaki mamy zgodę właściciela danych na otrzymywanie komunikacji. W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania wybranych lub jakichkolwiek wiadomości.

Ta lista danych osobowych nie jest wyczerpująca. Możemy przetwarzać, wykorzystywać i ujawniać informacje do celów niewymienionych powyżej pod warunkiem uzyskania wyraźnej zgody podmiotu danych.

Zastrzegamy sobie prawo przekazania Twoich danych osobie trzeciej w przypadku sprzedaży, fuzji, likwidacji, postawienia w stan upadłości lub przejęcia wszystkich zasobów Cpl, o ile taka osoba trzecia zobowiąże się do przestrzegania postanowień naszej Polityki prywatności. W takiej sytuacji Cpl Group powiadomi Cię i umożliwi wycofanie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Dane osobowe uzyskane od użytkowników i kandydatów mogą być udostępniane naszym pracownikom w ramach Cpl Group, podmiotom stowarzyszonym, klientom i osobom trzecim, jak podano powyżej. Twoje dane osobowe są w całości przetwarzane i przechowywane w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

W przypadku konieczności przekazania Twoich danych poza EOG skontaktujemy się z Tobą i poprosimy o zgodę. Jeśli będziemy musieli przesłać Twoje dane osobowe poza EOG, dołożymy wszelkich starań, by zagwarantować ich przetwarzanie i zabezpieczenie zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej Polityce prywatności.

Dołożymy wszelkich starań, by zagwarantować, że dane osobowe, które od Ciebie otrzymaliśmy, są aktualne. Pamiętaj jednak, że na Tobie spoczywa obowiązek poinformowania nas o wszelkich zmianach w Twoich danych osobowych.

Jeśli wciąż dysponujemy Twoimi danymi osobowymi, możesz w dowolnym momencie zażądać ich zmiany, aktualizacji, usunięcia lub dostarczenia kopii informacji, które mamy na Twój temat. Ponadto co roku będziesz od nas otrzymywać powiadomienie o możliwości zaktualizowania lub usunięcia danych. Prośby o zaktualizowanie lub usunięcie danych należy wysyłać na adres dataprivacy@cpl.com z adresu e-mail zarejestrowanego w naszym systemie. Dane zostaną zaktualizowane lub usunięte w ciągu tygodnia i otrzymasz stosowne powiadomienie o zrealizowaniu Twojej prośby. Możemy także odmówić spełnienia Twojej prośby, jeśli wymagają tego od nas przepisy prawa. W przypadku odrzucenia prośby podamy przyczynę.  Dane takie będziemy przechowywać tylko przez okres wymagany prawnie.

Dokładamy wszelkich starań, by odpowiednio chronić dane osobowe, którymi dysponujemy. Aby uniemożliwić nieautoryzowany dostęp do danych osobowych, które zbieramy online, stosujemy odpowiednie środki fizyczne, elektroniczne oraz proceduralne. Używamy rozmaitych technologii zabezpieczających i procedur chroniących dane osobowe przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem i ujawnieniem. Cpl Group dokłada wszelkich starań w celu ochrony danych. Należy jednak pamiętać, że nie jest możliwe zagwarantowanie stuprocentowego bezpieczeństwa przesyłania danych przez Internet. Podczas przesyłania danych online istnieje ryzyko ich bezprawnego przejęcia przez nieupoważnione osoby trzecie. W takim przypadku Cpl Group Limited nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Pliki cookie to pliki tekstowe przechowywane na dysku twardym komputera, które rejestrują Twoją historię wyświetlania w witrynie. Jeśli odwiedzisz daną witrynę po raz kolejny, może ona prezentować treści dostosowane do Twoich zainteresowań ustalonych na podstawie informacji o Twojej poprzedniej wizycie. W ustawieniach przeglądarki możesz zablokować akceptowanie plików cookie. Pliki cookie w żaden sposób nie wpływają na funkcjonowanie systemu operacyjnego urządzenia.

Używamy oprogramowania do monitorowania witryny, aby określać ruch, trendy przeglądania i korzystania z naszych stron, a następnie na tej podstawie opracowujemy ich wygląd i funkcjonalność.

Zabezpieczenia: Te pliki cookie pozwalają nam na bezpieczne uzyskiwanie dostępu do Twojego konta

Preferencje: Te pliki cookie służą do przechowywania Twoich preferencji językowych i wyświetlania wyników wyszukiwania ofert pracy

Analityczne: Monitorują wydajność naszych stron: zbieramy informacje o odwiedzinach i aktywności na stronach. Informacje te są całkowicie anonimowe. Korzystamy z tych informacji w sposób zbiorczy i oceniamy odwiedziny na podstawie schematów użytkowania wielu odwiedzających.
Dane analityczne wykorzystujemy do przygotowywania raportów i udoskonalania funkcjonalności witryny. Na przykład na podstawie popularności treści lub funkcji wśród użytkowników decydujemy, co dodać, co zmienić i co usunąć ze stron. Monitorujemy m.in.

 • Wyświetlenia strony
 • Liczbę odwiedzin o określonych godzinach
 • Czas spędzony w naszej witrynie
 • Lokalizacje odwiedzających
 • Dane techniczne urządzeń i przeglądarek, za pomocą których odwiedzający korzystają z witryny

Korzystamy z danych analitycznych Google. Więcej informacji o tym, jak Google Analytics postępuje z Twoimi danymi, możesz znaleźć tutaj: Google: Ochrona danych. Możesz także przeczytać całą politykę prywatności Google.

Funkcje witryny: Śledzimy stanowiska, których szukasz, aby pokazywać Ci podobne.
Sesja: W miarę jak poruszasz się po naszych stronach, przechowujemy różne informacje, aby zapewnić prawidłowe działanie witryny. Na przykład: jeśli szukasz ofert pracy, zostaną zapamiętane Twoje słowa kluczowe i możesz je później zmienić. Jeśli się zalogujesz, zapamiętamy, z którego konta nastąpiło logowanie.

Reklama: Używamy danych zgromadzonych przez pliki cookie, aby poznać grupę docelową i przygotowywać kampanie reklamowe tylko dla zainteresowanych osób. Obejmuje to wykorzystanie reklamy w celu dotarcia do osób, które podjęły lub nie podjęły określone działanie na naszych stronach.

Nasze witryny są połączone z różnymi usługami osób trzecich, które mogą śledzić korzystanie ze stron Cpl. Korzystamy z tego połączenia, by otrzymywać lepsze dane analityczne i opracowywać kampanie reklamowe, które będą kierowane tylko do zainteresowanych użytkowników. Dane te są udostępniane wyłącznie anonimowo; nie przekazujemy nikomu żadnych danych osobowych poprzez pliki cookie. Dane te są udostępniane następującym firmom zewnętrznym:

 • Google
 • Marketo
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter

W razie wprowadzenia zmian w tej Polityce prywatności opublikujemy je w naszych witrynach, aby upewnić się, że użytkownicy są świadomi, jakie informacje zbieramy i jak je wykorzystujemy. Jeśli będziemy chcieli użyć Twoich danych osobowych w sposób inny niż opisany w tej Polityce prywatności, poinformujemy Cię o tym z wyprzedzeniem w wiadomości e-mail i poprosimy o zgodę. Możesz jej udzielić lub nie.

Ta Polityka prywatności obowiązuje od 21 maja 2018 r.