Dlaczego kobiety są przyszłością?

Równość płci w miejscu pracy? Oczywiście, że to świetny pomysł. Nie tylko dlatego, że otwarte krytykowanie równości i sprawiedliwości w tej kwestii może być źle odebrane. Jednakże proaktywne wyjście ku prawdziwej równości jest inną kwestią. I nie jest to zaskakujące – przecież jest tyle „pilniejszych” spraw. Spraw, które mają wpływ na biznes.

Ale. Różnorodność i równość płci w miejscu pracy ma bardzo dobry wpływ na zysk organizacji. Istnieje szereg dowodów, że silna reprezentacja kobiet nie tylko jest zwyczajnie dobra, ale też, ze względu na przemiany demograficzne i kulturowe, stanie się z czasem konieczna, aby odnieść sukces w biznesie.

Dlaczego równość płci jest kluczowa dla biznesu?

Jest wiele powodów, dla których warto wspierać talenty kobiet i stać się dla nich atrakcyjnym pracodawcą, między innymi:

 • Rozwiązanie problemu mniejszej liczby specjalistów – społeczeństwo się starzeje, co oznacza, że coraz mniej osób o konkretnych umiejętnościach jest dostępnych na rynku pracy. Potrzeba przez to znajdować sposoby, aby zwiększać obecność kobiet na rynku pracy i w 100% wykorzystać dostępne talenty.
 • Zaangażowanie millenialsów – już wkrótce millenialsi będą stanowili większość siły roboczej. Jest to grupa, dla której ważne w środowisku pracy są takie cechy jak równość, różnorodność i styl zarządzania, w którym na pierwszy plan wysuwa się partnerstwo oraz współpraca. Taka kultura organizacyjna przyciągnie i zaangażuje również kobiety. Wiele zmian wprowadzanych w firmach z powodu millenialsów, będzie również dobre, aby przyciągnąć kobiety.
 • Zaangażowanie pracowników – badania wykazują, że niski poziom zaangażowania wciąż jest problemem dla organizacji. Wielu kobietom brakuje kobiecych wzorów do naśladowania w miejscu pracy. Bardziej zróżnicowana kadra zarządzająca będzie bodźcem wyzwalającym ambicję wśród kobiet, jak również doprowadzi do bardziej różnorodnego i w rezultacie efektywnego stylu zarządzania.
 • Kształtowanie przyszłości marki – przyszłość marki jest online. Kobiety, które chętniej angażują się w jej kształtowanie online i zarządzają większością wydatków, są doskonałymi ambasadorami. Aby lepiej trafiać do kobiet, firmy potrzebują zróżnicowania w zarządzie i na poziomie kadry zarządzającej, aby kobiety mogły wnieść tam swój punkt widzenia na poziom podejmowania decyzji.
 • Przyciąganie talentów – elastyczne miejsce pracy, elastyczne umowy i możliwość pracy zdalnej zwiększa produktywność i dochód oraz zwiększa pulę kandydatów – szczególnie wśród kobiet i millenialsów.

Jakie działania należy podjąć?

Przyznanie, że zróżnicowanie płci jest nierozerwalnie połączone z przygotowaniem do przyszłego rynku pracy jest koniecznością. Nie chodzi tylko o sam problem zróżnicowania, ale również konieczności biznesowej. Ale samo zatrudnienie kobiet nie jest gwarancją sukcesu. Aby osiągnąć zysk, firmy muszą wprowadzić różnego rodzaju dobre praktyki.

Anita Borg Institute przeprowadził analizę, dlaczego kobiety masowo opuszczają pracę w technologii. Instytut przebadał ponad 1000 kobiet, które tego dokonały i jego rezultaty są bardzo ważne również dla innych gałęzi przemysłu. Okazało się, że dla kobiet najważniejszymi kwestiami w pracy są: sposób zarządzania i odpowiedzialność, kultura organizacji na rzecz innowacyjności, sieci wsparcia takie jak programy mentoringu oraz elastyczne warunki pracy i work-life balance.

Biorąc to pod uwagę, jak firmy mogą działać, aby osiągnąć większość różnorodność w ramach swoich struktur?

 • Nowy styl zarządzania – zespołowe, elastyczne i inkluzywne środowisko pracy są szczególnie ważne, aby przyciągnąć kobiety i przynieść zysk wszystkim pracownikom – i w konsekwencji zwiększyć dochód.
 • Nowy styl pracy – praca jest definiowana od nowa: elastyczni pracownicy, zwracanie uwagi na kreatywność i produktywność, nie na pustą obecność. Te zmiany zachęci wiele kobiet do pracy, a firmy które to tych warunków się dostosują, będą czerpały najwięcej zysków.
 • Zaangażowanie pracowników – praktyki zakładów pracy mające na celu zwiększenie satysfakcji i zaangażowania pracowników są szczególnie ważne dla kobiet i millenialsów. Ostatecznie prowadzi to do zmniejszenia kosztów związanych z wdrażaniem nowych pracowników, mniej nieobecności w pracy, lepszą produktywność, większy zysk i wyższą satysfakcję klienta.
 • Work-life balance – zapewnienie zdrowego balansu między życiem zawodowym a prywatnym, zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Między innymi zachęcanie mężczyzn do korzystania z urlopu ojcowskiego, czy pozwalanie matkom pracować zdalnie, gdy jest to potrzebne, aby mogły poradzić sobie ze wszystkimi obowiązkami, również rodzinnymi. Wrażliwość na potrzeby osobiste i rodzinne obniża koszty osobowe dzięki rzadszym nieobecnościom, mniejszej rotacji pracowników i ograniczeniu zakłóceń pracy.
 • Promowanie rozwoju kariery dla kobiet – brak kobiecych wzorców utrudnia innym kobietom wspinanie się po kolejnych szczeblach kariery. Do czasu, gdy nie pojawi się więcej kobiet na wysokich stanowiskach kierowniczych, mężczyźni mogą je wspierać na przykład poprzez działania mentrorskie
 • Liderki – firma, która chce zrozumieć społeczność, w której się obraca, potrzebuje kobiet na wyższych stanowiskach managerskich. Kobiety wykazują się dużym zaangażowaniem w pracy i posiadają różnego rodzaju umiejętności potrzebne liderom. Połączenie spojrzenia męskiego i kobiecego pozwala spojrzeć szerzej i prowadzi do podejmowania lepszych decyzji.

Pracodawcy „z wyboru” mają lepszą pozycję, gdy starają się o talenty, zasoby pieniężne, inwestorów, klientów czy pozycję rynkową. Świat pracy zmienia się w szalonym tempie. Najlepszym momentem, że zacząć przyjmować wyzwania z tym związane jest właśnie teraz. Małe, niezwłoczne zmiany mogą spowodować, że machina zmian zacznie się kręcić i wywrze wpływ na pracowników, potencjalnych pracowników i inne osoby. Jednakże kluczowym elementem zmiany kultury organizacji jest aktywne i trwałe wsparcie jej liderów.

Podsumowując, równość ze względu na płeć nie jest problemem, a rozwiązaniem. Dbanie o zatrudnianie kobiet, tworzenie atrakcyjnego dla nich miejsca pracy i odpowiadanie na ich potrzeby wywrze pozytywny wpływ na biznes. Organizacje, które wprowadzają najbardziej innowacyjne rozwiązania, mają najbardziej zaangażowanych pracowników i najlepszy balans, szczycą się zróżnicowaniem. Dlatego też zmiany należy wprowadzać od zaraz, a działania powinny zdecydowanie być długofalowe. Tylko w ten sposób organizacja będzie miała szansę na wykorzystanie 100% talentów.

 

Dowiedz się więcej! Pobierz raport „Why Women Are Your Future” (ENG)

Cpl

About Author:

Powiązane wpisy

Szukaj pracy

Utwórz Job Alert