Védelem

A feltételek elfogadása

A webhelyhez való hozzáférést és a webhely használatát a Cpl biztosítja, és e tevékenységekre az alábbi Használati feltételek vonatkoznak.

A webhely használatával Ön tudomásuk veszi e feltételeket, és azt, hogy a feltételek a webhely első használatától kezdve vonatkoznak Önre. A Cpl fenntartja a jogot arra, hogy a Használati feltételek bármikor, értesítés nélkül módosítsa. A felhasználók felelősek azért, hogy az online közzétett információkat rendszeresen ellenőrizve tudomást szerezzenek az ilyen változásokról. A webhelyi feltételek változásainak közzététele utáni használatával Ön elfogadja a közzétett változásokkal kiegészített új megállapodást.

A Cpl vállalatot vagy a külső feleket, illetve ezek termékeit és szolgáltatásait azonosító nevek, képek és emblémák a Cpl és/vagy az érintett külső felek törvényi védelem alatt álló jegyei.

A Cpl elkötelezett amellett, hogy megvédje az Ön személyes adatait online. Az adatvédelemmel kapcsolatos célkitűzéseinkért tekintse meg Adatvédelmi szabályzatunkat.

Ha a Cpl valamely szolgáltatásának használatához fiókot kell regisztrálnia, akkor a regisztráció során Önnek naprakész, hiánytalan és pontos adatokat kell megadnia a megfelelő regisztrációs űrlap útmutatásai alapján. A fiókja és a jelszava bizalmas kezeléséért teljes mértékben Ön a felelős. Továbbá Ön teljes felelősséget vállal minden olyan tevékenységért, amelyet az Ön fiókjában végeznek. Ön beleegyezik abba, hogy haladéktalanul értesíti a Cpl vállalatot, amint tudomást szerez róla, hogy fiókját jogosulatlanul használták, illetve minden olyan esetben, amikor tudomást szerez a védelmi mechanizmusok kijátszásáról. A Cpl nem vállal felelősséget semmilyen olyan veszteségért, amely abból fakad, hogy valaki más az Ön jelszavát vagy fiókját használja, történjen ez az Ön tudtával vagy anélkül. Ön azonban felelősségre vonható minden olyan veszteségért, amelyet a Cpl vagy bármely másik fél szenved el amiatt, mert valaki más az Ön fiókját vagy jelszavát használja. A fióktulajdonos engedélye nélküli Ön senki másnak a fiókját nem használhatja.

A Szolgáltatások használatának feltétele, hogy tilos a Szolgáltatásokat törvényszegő, illetve a jelen használati feltételek által tiltott célokra használni. A Szolgáltatásokat nem használhatja olyan módon, amely károsíthatja, blokkolhatja, túlterhelheti vagy megrongálhatja a Cpl szerverét. Ön nem próbálhat meg jogosulatlanul hozzáférni a Szolgáltatásokhoz, mások fiókjaihoz, valamint a Cpl szervereihez csatlakozó számítógépes rendszerekhez és hálózatokhoz kódfeltöréssel, jelszóbányászattal vagy más módon. Nem szerezhet meg, valamint nem próbálhat meg semmilyen módon megszerezni semmilyen olyan anyagot vagy információt, amelyet nem tettünk szándékosan elérhetővé a Szolgáltatásokon keresztül. Az itt engedélyezetten módokon kívül minden egyéb módszerrel tilos kereskedelmi céllal felhasználni és eltávolítani a Cpl webhelyén található tartalmakat, valamint kereskedelmi célokra felhasználni a webhelyet. Az anyagok ilyen természetű használata előtt azonosítani kell a forrást, és írásos hozzájárulást kell kérni.

A webhely használata során hivatkozásokon keresztül külső webhelyekhez férhet hozzá. Az ilyen külső webhelyekre nincs befolyásunk, továbbá nem vállalunk felelősséget a külső webhelyek, illetve a rajtuk szereplő tartalom rendelkezésre állásáért. A webhelyen elhelyezett minden hivatkozást azért szerepeltetünk, hogy segítsük Önt, illetve a webhely kényelmes használatát, és a szerepeltetésük nem jelenti azt, hogy a hivatkozott webhelyeket bármilyen formában is támogatnánk. Továbbá nem vállalunk felelősséget az olyan veszteségekért és károkért, amelyek az ilyen külső webhelyek használatából, illetve a külső webhelyek használata során létrejött szerződésekből származnak. Ön tudomásul veszi, hogy a külső webhelyek használatára az adott webhely Általános Szerződési Feltételei vonatkoznak.

A Cpl semmilyen körülmények között nem vonható felelősségre semmilyen kárért, többek között a közvetett vagy következményes károkért, illetve bármilyen olyan kárért, amely a használatból, a használat ellehetetlenüléséből, adatvesztésből, illetve haszontól való elesésből fakad, legyen ez a szerződés betartásának vagy be nem tartásának, illetve a webhely használatának vagy a webhely használatával kapcsolatos bármilyen tényezőnek az eredménye. Semmilyen garanciát nem vállalunk arra vonatkozóan, hogy a webhely megszakítás nélkül rendelkezésre fog állni, valamint minden felelősséget kizárunk a webhely elérhetetlenségéből fakadó bármilyen kárért vagy veszteségért. Nem vállalunk felelősséget továbbá az olyan károkért és veszteségekért, amelyek a webhely tartalmán végzett módosításokból fakadnak. A webhelyhez való hozzáférés és a webhely használata a felhasználó saját felelősségére történik.