Jogi nyilatkozat

Általános Szerződési Feltételek

A szolgáltatás elérése és használata előtt, kérjük, alaposan olvassa el a jelen megállapodást. A szolgáltatás elérésével vagy használatával Ön magára nézve kötelezőként fogadja el az alábbi Általános Szerződési Feltételeket. A Cpl bármikor módosíthatja a jelen megállapodást. A módosítások a módosított megállapodás közzétételekor azonnal hatályba lépnek. A hirdetőkre vonatkozó szerződési feltételek a Webhely használatára vonatkozó Általános Szerződési Feltételek részét képezik. A Cpl átfogó adatvédelmi szabályzatot is biztosít a felhasználói számára.

Az oldalon található anyagok a Cpl Resources plc és/vagy beszállítóinak szerzői jogvédelem (©) alatt álló anyagai, amennyiben ezt máshogy nem jelezzük. A Webhely tulajdonosa és üzemeltetője a Cpl, a rajta szereplő anyagok pedig nemzetközi szerzői jogi és védjegyoldalon alatt állnak.

A Webhelyen olvasható információk kizárólag személyes célokra használhatók fel, értékesítésük és terjesztésük tilos. A Webhelyen található anyagokat kizárólag személyes, nem kereskedelmi célra lehet letölteni, valamint csak azzal a feltétellel, hogy ennek során Ön tiszteletben tart minden szerzői jogot és más tulajdonosi megjegyzést. A Webhelyen található anyagokat (beleértve a kódot és szoftvereket is) tilos bármilyen formában módosítani, másolni, reprodukálni, újból kiadni, feltölteni, közzétenni, átküldeni vagy terjeszteni. A Webhelyet tilos törvényszegő, illetve a jelen használati feltételek által tiltott célokra használni.

A Cpl által közzétett információk célja az általános tájékoztatás, amelynek során a jogi és egyéb tudnivalókról összegzett formában teszünk közzé anyagokat. Kizárólag Ön felelős azért, hogy felmérje a jelen szolgáltatásban – és általában az interneten – talált vélemények, tanácsok, szolgáltatások, áruk vagy más információk pontosságát, teljességét és hasznosságát. A Cpl semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget sem Önnel, sem pedig mással szemben azokért a döntésekért vagy cselekedetekért, amelyeket Ön vagy bárki más a Webhelyen talált információk alapján hoz meg, illetve hajt végre.

A Cpl nem garantálja, hogy a Webhelyen hirdetett bármely állás folyamatosan rendelkezésre áll, továbbá nem vállal felelősséget azért, ha a hirdetőnél már betöltötték az adott állást a hirdetés Webhelyről történő eltávolítása előtt. Bár a Cpl minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy csak ténylegesen megüresedett állásokat hirdessen, nem garantálja, hogy minden álláshirdetés valódi álláslehetőséget is takar.

A Cpl külső felek által üzemeltetett webhelyekre mutató hivatkozásokat is biztosít. Az ilyen hivatkozott webhelyekre a Cpl vállalatnak nincs befolyása, és a Cpl nem felelős az ilyen hivatkozott webhelyeken, illetve az ilyen webhelyeken hivatkozott más webhelyeken megjelenő tartalomért (többek között annak pontosságáért, törvényességéért és ízlésességéért) sem. A Cpl ezeket a hivatkozásokat csak kényelmi okokból biztosítja, és a hivatkozások feltüntetése nem jelenti azt, hogy a Cpl a hivatkozott webhelyet bármilyen módon támogatná. A Cpl nem felel azért, hogy a hivatkozott webhelyek betartják-e a szerzői jogokat.

A Cpl nem garantálja, hogy a szolgáltatás megszakítás nélkül használható vagy hibamentes, illetve azt sem, hogy a talált hibákat kijavítja. Ön azt is elfogadja, hogy a Cpl nem garantálja és biztosítja, illetve nem tudja garantálni és biztosítani azt, hogy a Webhelyről letölthető vagy a Webhelyen keresztül e-mailben küldött fájlok nem fertőzöttek, illetve nem tartalmaznak vírusokat, féregvírusokat, trójai programokat vagy bármilyen más olyan kódot, amelynek célja a számítógépes rendszerek megfertőzése és károsítása. Ön felelős azért, hogy az adatbevitel és -kivitel pontosságára vonatkozó saját követelményeit kielégítő megfelelő intézkedéseket és ellenőrzőpontokat alkalmazzon, illetve olyan, a Webhelyen kívüli módszereket alkalmazzon, amelyekkel visszaállíthatók az esetlegesen elveszett adatok.

A Cpl szívesen fogadja az ötleteket és a visszajelzéseket a Webhely minden aspektusával kapcsolatban. Ön beleegyezik abba, hogy a Cpl reprodukálhatja, terjesztheti, átviheti, származtatott művek létrehozásához felhasználhatja, valamint nyilvánosan közzéteheti az összes olyan anyagot és egyéb információt (többek között az új termékekkel vagy a meglévő termékek továbbfejlesztésével kapcsolatos ötleteket), amelyeket Ön a Webhely bármely nyilvános részén (például a hirdetőtáblákon, fórumokban és hírcsoportokban) vagy e-mailben beküld a Cpl számára. (További információt az adatvédelmi szabályzatunkban talál.

Bár a Cpl minden észszerűen elvárható intézkedést megtesz az Ön által biztosított információk nyilvánosságra kerülésének elkerülése, illetve sértetlenségének megőrzése érdekében, előfordulhat, hogy egy harmadik fél törvényellenesen megszerzi ezeket az információkat az interneten végzett küldés vagy a Cpl rendszerein való tárolás során. A Cpl nem vállal felelőssége az ilyen esetekért.

A regisztrált felhasználóvá válás során Ön megad egy jelszót és egy bejelentkezési nevet. A bejelentkezési név és a jelszó titkosságáért teljes mértékben Ön a felelős. Továbbá Ön teljes felelősséget vállal minden olyan tevékenységért, amelyet az Ön bejelentkezési nevével végeznek. A megfelelő utasításokat követve bármikor megváltoztathatja a bejelentkezési nevet és a jelszót, továbbá bármikor törölheti a regisztrációhoz kapcsolódó szolgáltatásokat is. Ön beleegyezik abba, hogy azonnal értesíti a Cpl vállalatot, amint tudomást szerez róla, hogy bejelentkezési nevét jogosulatlanul használták, illetve minden olyan esetben, amikor tudomást szerez a védelmi mechanizmusok kijátszásáról.

A Cpl külső felek által üzemeltetett webhelyekre mutató hivatkozásokat is biztosít. A Webhelyen reklámozott, harmadik fél által üzemeltetett szolgáltatásokért és termékekért mindig az adott harmadik fél a felelős, és a webhelyen való szerepeltetésük nem jelenti azt, hogy a Cpl bármilyen formában is támogatná őket. A Cpl nem vállal felelősséget az olyan károkért vagy veszteségekért, amelyek bármilyen módon a biztosított információkhoz vagy külső szolgáltatásokhoz kapcsolódóan lépnek fel, azokból erednek vagy járulékosan azokhoz kapcsolódnak.