Zásady ochrany osobních údajů

Smluvní podmínky

Před tím, než začnete tuto službu používat nebo k ní přistupovat si pozorně přečtěte tyto smluvní podmínky. Přístupem k této službě nebo jejím používáním souhlasíte s tím, že budete vázáni níže uvedenými smluvními podmínkami. Společnost Cpl může tyto smluvní podmínky kdykoliv změnit. Změny nabírají platnost okamžitě po zveřejnění změněných podmínek. Smluvní podmínky pro inzerenty tvoří součást našich všeobecných podmínek pro používání těchto webových stránek. Společnost Cpl také stanovila ucelené zásady ochrany osobních údajů pro uživatele.

Abychom vám jako uchazečům mohli poskytovat služby, shromažďujeme od vás osobní údaje. Tyto údaje mohou zahrnovat jména, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy, vzdělání, historii zaměstnání, životopisy a další informace potřebné k tomu, abychom vám mohli poskytovat služby související s hledáním práce.

Společnost Cpl shromažďuje vaše osobní informace a používá je k poskytování služeb souvisejících s hledáním práce, o které požádáte. Vaše informace budou použity pouze za účelem spárování vašeho profilu s případnými pracovními příležitostmi. Budou sděleny pouze potenciálním zaměstnavatelům na základě vašeho souhlasu. Abychom vám mohli poskytovat efektivní služby, tyto informace mohou být sdíleny s konzultanty pracujícími v rámci společnosti Cpl Group. Vaše informace můžeme také sdělit smluvně vázaným společnostem, které působí jako zpracovatelé dat v našem zastoupení. Informace sdílíme pouze s třetími stranami, které nám pomáhají poskytovat vám služby. Tyto třetí strany smí tyto informace používat pouze pro účely asistence při poskytování našich služeb. Všechny kontaktní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím našeho systému, nebudou prodány/pronajaty/propůjčeny žádné třetí straně za účely prodeje nebo marketingu. Třetím stranám budeme poskytovat pouze osobní údaje nezbytné k poskytování příslušné služby.

Zavazujeme se chránit vaše údaje. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu nebo sdělení, stanovili jsme vhodné fyzické, elektronické a řídicí postupy, jejichž cílem je chránit a zajišťovat informace, které shromažďujeme online. K ochraně vašich osobních informací před neoprávněným přístupem, používáním nebo sdělením používáme různé bezpečnostní technologie a postupy. Přestože společnost Cpl náležitým způsobem pečuje o to, aby bylo zajištěno soukromí a integrita vámi poskytovaných informací, uvědomujeme si, že není možné 100% zaručit bezpečnost žádného přenosu dat přes internet. Existuje možnost, že tyto informace mohou být nezákonně sledovány třetí stranou během přenosu přes internet nebo po uložení na systémy společnosti Cpl. Pokud se tak stane, společnost Cpl nepřijímá žádnou odpovědnost.

Společnost Cpl poskytuje odkazy a ukazatele na webové stránky spravované třetími stranami. Za služby a produkty třetích stran, které jsou inzerovány na těchto stránkách, zodpovídají příslušné třetí strany. Jejich zařazení na tyto webové stránky neimplikuje doporučení společností Cpl. Společnost Cpl nenese odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty jakkoli související s jakýmikoliv informacemi nebo poskytovanými službami třetích stran.

Společnost Cpl poskytuje odkazy a ukazatele na webové stránky spravované třetími stranami. Za služby a produkty třetích stran, které jsou inzerovány na těchto stránkách, zodpovídají příslušné třetí strany. Jejich zařazení na tyto webové stránky neimplikuje doporučení společností Cpl. Společnost Cpl nenese odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty jakkoli související s jakýmikoliv informacemi nebo poskytovanými službami třetích stran.

Používáme software pro sledování stránek, pomocí kterého sledujeme vzory chování návštěvníků a používání stránky, což nám pomáhá vyvíjet design a rozvržení webových stránek. Tento software nám neumožňuje zachytávat jakékoli osobní informace.

Po přihlášení do svého účtu Cpl budete moci prohlížet, aktualizovat nebo měnit údaje svého účtu nebo svůj životopis. Máte právo písemně požádat o kopii údajů, které o vás máme, a o opravu případných nepřesností v souvislosti s vašimi údaji. Pokud máte zájem o kopii informací, které o vás máme, nebo pokud se domníváte, že jsou takové informace nesprávné nebo neúplné, napište nám na níže uvedenou adresu. Neprodleně opravíme veškeré informace, které budou shledány jako nesprávné. CPL Ltd, 83 Merrion Square Dublin 2, Irsko

Naše zásady ochrany osobních údajů můžeme dle vlastního uvážení změnit. Veškeré změny budou zveřejněny na této stránce. Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 1. října 2009.