Proč se ženy zdráhají ucházet se o práci?

Podle interní zprávy společnosti Hewlett Packard se muži ucházejí o práci, pokud splňují pouze 60 %stanovených kritérií. ženy se však práci ucházejí pouze pokud splňují 100 % kritérií. Proč mají ženy pocit, že jsou jejich dosavadní výsledky mnohem důležitější než jejich potenciál?

Sama jsem to zažila. Pár let zpátky mi kamarádka pomáhala hledat práci. Prakticky každou zajímavou nabídku práce jsem horlivě odmítla se slovy „Proč by vzali zrovna mě? Nezvládám většinu toho, co po mě chtějí.“

Moje kamarádka utrousila, že kdybych jsem nejmenovala Fiona ale Fionn, nejspíše bych se ucházela o úplně všechny nabídky.

Propast mezi mužským a ženským sebevědomím

Proč si ženy nejsou samy sebou jisté, když se ucházejí o zaměstnání, pokud nesplňují úplně všechna kritéria, zatímco mužům stačí přibližně 60%? V minulosti byly ženy silně vedeny k tomu, aby dodržovaly pravidla, a za to byly odměňovány. Muži obecně mnohem častěji porušují pravidla, což vyvolává dojem moci. Studie vykonaná společností Hewlett Packard ukázala, že ženy nahlíží na požadovanou klasifikaci jako na pevná pravidla. O práci se rozhodnou neucházet proto, že „nechtějí selhat“. Muži chápou požadovanou kvalifikaci spíše jako vodítko. Mají pocit, že pokud se jim povede dostat se k pohovoru, dokážou své schopnosti prodat.

Nebylo to tak dávno, kdy vysokoškolský titul představoval pro ženy jedinou vstupenku do profesionálního světa. V současné době je zřejmé, že ženy nadále přeceňují význam formálního vzdělávání a potřeby splnit všechna kritéria. Podhodnocují aspekty, jako je schopnost se prodat, získávání kontaktů a kreativní přístup.

Stává se to

Požadují toho zaměstnavatelé od žen více? Jsou zaměstnavatelé zaujatí a mají na ženy větší nároky ve srovnání s muži pokud jde o kvalifikace? Určitě se nedá říct, že nerovnost neexistuje. I v současné rovnostářské společnosti jsou na ženy často kladeny odlišné, ne-li tvrdší nároky.

Studie, která byla v roce 2012 publikována ve Sborníku Národní akademie věd, předložila 127 profesorům vědy žádosti o přijetí do zaměstnání. Tyto žádosti byly zcela identické, lišily se pouze v jedné věci – na jedné polovině bylo uvedeno ženské jméno, zatímco na druhé polovině bylo mužské jméno. Ve výsledku bylo shledáno, že tato malá změna způsobila velký rozdíl ve výsledcích.

Uchazečky ženského pohlaví byly obecně shledány jako méně způsobilé, hůře zaměstnatelné a méně žádoucí k přijetí do programu mentoringu. Dokonce i uchazečky, které byly shledány jako dostatečně kvalifikované pro danou roli, obecně dostaly nabídku mzdy, jenž byla v průměru o 12 % nižší ve srovnání se mzdou nabídnutou jejich mužským protějškům. Pamatujte si, že žádosti byly identické. Jediným rozdílem bylo jméno, pod kterým byly podány. To znamená, že nejenže u žen existuje menší pravděpodobnost toho, že o zaměstnání požádají, ale také je statisticky méně pravděpodobnější, že ho získají.

Porušte pravidla

Zpráva sestavená společností Hewlett Packard hovoří k širší demografické oblasti. Co se musí stát, aby ženy neměly pocit, že ztrácejí čas, pokud dokonale nesplní všechna kritéria?

Není třeba zmiňovat, že při zvažování uchazečů (ať už jde o muže nebo ženy) by měla být jejich potenciálu a přednostem přikládán stejný význam, jaký se přikládá jejich dosavadním výsledkům a zkušenostem. Když přijde na dosahování vašich kariérních (a životních) cílů, věnujte pozornost také schopnostem vykonávat práci, nikoli pouze zdánlivě neměnným pravidlům.

Dnes sedím na druhé straně tohoto inzerátu a kdykoli více než jindy si uvědomuji, jak velká je to pravda.

„Nepodceňujte se. Věřte si. Nebojte se riskovat a dělat chyby.“ Anne Heraty – C.E.O. Cpl Resources

Zdráháte se zažádat si o práci?

Neváhejte a požádejte o práci již dnes.

Najít práci

Související příspěvky

Hledání práce

Registrovat se