Přístupnost

Usilujeme o to, aby webové stránky cpl.ie byly přístupné. Řada prvků však k funkci vyžaduje moderní kódovací jazyky (JavaScript), které mohou mít na funkci vliv. Pokud narazíte na problémy, kontaktujte nás na adrese [email protected]

Struktura

Tyto webové stránky byly vytvořeny pomocí moderních technik HTML/CSS. Prezentační vrstva byla vytvořena pomocí jazyka CSS (kaskádové styly). Grafické prvky slouží pouze k účelům vizuálního zobrazování. Veškeré grafické prvky na tlačítkách apod. jsou vytvořeny v rámci jazyka CSS.

Značení dat

Hlavní bloky používají role jazyka HTML5. Primární navigace například používá atribut role=“navigation“. To pomáhá asistenčním technologiím zvýraznit vhodný obsah pro uživatele.

Ověření

Pole formulářů využívají prvky specifikace WAI-ARIA. Atribut aria-required=“true“ například zajistí, že bude dané pole v moderních prohlížečích označeno jako požadované a že ho nahlas přečtou čtečky obrazovky.

Změna velikosti textu

Velikost textu na webových stránkách www.cpl.ie je relativní. Pokud změníte přiblížení stránky nebo písmo, obsah webových stránek se automaticky přizpůsobí.