CPL V ČASE COVID-19

Každá společnost se navenek prezentuje svými hodnotami. Pokud za nimi však nestojí skutky, pak je lze hodnotit pouze jako teoreticko-filosofickou otázku. Asi nikdo z nás ještě před půl rokem netušil, že přijde celosvětová pandemie, která právě ve velkém zasáhne sféru pracovního života, a tak se nám zcela nečekaně naskytne „výborná“ příležitost ověřit si, zda jsou firemní hodnoty také žité – aneb slovy zatajíš, co chceš, ale skutky tě vždy prozradí…Jak to funguje v časech Covid-19 u nás v CPL Jobs pohledem zaměstnanců?

Jednou z našich hodnot je Efektivní komunikace, a právě ta nás provází celou dobu. Velmi rychle zareagovalo vedení HR oddělení pro naše evropské pobočky, které pravidelně pořádalo online schůzky „HR Drop in Session“, kde jsme měli možnost připojit se a zeptat se na cokoliv, co by nám pomohlo se v aktuální situaci lépe zorientovat. Ještě před počátkem nouzového stavu v České republice také vedení společnosti z Irska pravidelně informovalo o vývoji situace. Dozvěděli jsme se tak o symptomech, doporučeních, ale také o stanoviscích WHO. Od počátku bylo deklarováno, že největší prioritou je zdraví a well-being zaměstnanců, což záhy bylo podpořeno nařízením celoplošného home officu. Home office výrazně snížil riziko nákazy v práci či při cestě do zaměstnání, a tudíž působil preventivně, co se našeho fyzického zdraví týče. Navíc vyjádřil naši Zodpovědnost vůči okolí, jakožto další hodnotu. Přinesl s sebou ale také riziko ohrožení našeho well-beingu. Zde dne na den jsme se ocitli obklopeni čtyřmi stěnami, kde nám chyběly nejen usměvavé tváře kolegů, ale vlastně mnozí z nás nevěděli, jak pracovat tzv. „remote“. Kromě rychlé reakce IT oddělení, které nám zajistilo vzdálené přístupy, a HR oddělení, které nás podpořilo tipy pro efektivní práci z domu vč. interního manuálu, vznikla iniciativa #StayConnected, která si mj. klade za cíl podpořit well-being zaměstnanců.

#StayConnected zahrnuje celou řadu aktivit pro podporu fyzického a duševního zdraví, ale také např. respektu a efektivní komunikace. Tato iniciativa nám navíc napříč celou společností umožňuje sociální kontakt (byť jen online), který byl po dlouhý čas omezen. Jaké jsou #StayConnected aktivity?

  • Hiit Classes Workout & Pilates – každý týden máme jako zaměstnanci možnost připojit se do online lekce a dát si pořádně do těla!
  • Virtual café – jsme velká společnost, která má své sídlo v 9 zemích světa, a proto je nemožné znát všechny své kolegy, ale tato aktivita nám umožňuje dát si online kafíčko s doposud neznámými kolegy a popovídat si v osobní či profesní rovině.
  • Foto výzvy – každých 14 dní máme nové téma foto výzvy, kde jakožto zaměstnanci plníme zadání za objektivem. Pro představu jedním z úkolů bylo vyfotit něco zajímavého, lokalizovaného do 2 km od domova, dalším z témat byla např. Izolace či Jídlo
  • Ani v této iniciativě nezapomínáme na naši hodnotu Respektu, která je hojně prezentovaná našim členstvím v organizaci GLEN, jež vyjadřuje podporu rovného přístupu k LGBT komunitě #beproudCPL, a proto nemohl být opomenut Mezinárodní den proti homofobii k jehož připomenutí nám kolegové umožnili zasoutěžit si v kvízu.
  • A protože se ukázalo, že CPL má mnoho foto-talentů, tak přišla další foto challenge, kde úkolem bylo přetvořit věci běžné potřeby v domácnosti či naše „spolubydlící“ do podoby umění.
  • Každých 14 dní máme online setkání s naší CEO, která nás informuje o vývoji situace, predikuje vývoj a zodpovídá naše dotazy, protože je jasné, že aktivit pro „pohodu“ zaměstnanců by mohlo být na tisíce, ale v nejistotě a dezinformovanosti by zajištěna stejně být nemohla.

 

Dalším zajímavým počinem jsou naše covidové pátky, které nazýváme „It is FRI-YAY“, protože bez ohledu na to, jak máme rádi naši práci, pátky jsou jistým důvodem k radosti. Účelem této aktivity je, abychom se v pátek na chvíli zastavili a oprostili se našich úkolů a udělali něco pro naši duši, mysl, anebo zábavu. Některé aktivity jsou dokonce společné, díky čemuž jsme si např. zvolili firemního „Gif Mastera“, jehož gif na téma „Já v posledních 2týdnech práce v karanténě“, získal nejvíce „lajků“.

Naši další hodnotou je především pozornost upínána ke klientům, a proto pro nás bylo výzvou, aby servis neubíral vlivem situace na kvalitě. CPL proto reagovalo sérií školení, v rámci kterých nám napověděli, jak lépe pracovat např. se schůzkami online či jak kandidáta připravit na online pohovor.

Asi všechny nás trošku zamrzelo, že na dobu v karanténě připadala oslava 30. výročí CPL. Ano, na trhu se pohybujeme již vskutku dlouho, a tudíž jsme chtěli společnou historii oslavit, nicméně situace nám to fyzicky neumožnila. Je u nás tradicí vyhlašovat Oscary za práci odvedenou v CPL Jobs, a tak jsme měli možnost nominovat kolegy v kategoriích odpovídajících našim hodnotám. CEO pak Oscary předala „imaginárně“ online a i přes tuto netradiční cestu jsme byli rádi, že byla oceněna práce našich kolegů. Peníze, které byly původně určeny na velkou oslavu, se přesunuly na charitativní projekty v rámci boji s COVID-19, o jejich přesném využití rovněž rozhodli zaměstnanci hlasováním.

Ceníme si, že vedení CPL se situací aktivně pracuje a v mnoha ohledech lze říci, že smutná situace ohledně COVID-19 byla u nás proměněna ve výzvu nesoucí příležitosti, takže #StayConnected a #beproudCPL a mějte na paměti, že jsme všichni #OneCPL . S radostí prohlašujeme, že naše firma má své hodnoty žité :-).

Související příspěvky

Hledání práce

Registrovat se